3. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu

Davet Mektubu

3. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu, ISBR 2021

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 20-22 Ekim 2021

 İnsanların yaşaması için çok önemli olan "Biyoçeşitlilik" kavramı, bitki ve hayvan türleri başta olmak üzere tüm canlıları kapsamaktadır. Dünyanın her yerinde ekolojik fonksiyonların devamlılığı için vazgeçilmez bir unsur olan Biyoçeşitliliğin değeri günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Öte yandan, küresel ölçekte giderek daha fazla tehdit altında olan biyoçeşitliliği korumak için gerekli önlemleri almak ve gelecek nesillere aktarmak tüm insanlığın ortak görevidir. Bu amaçla düzenlenen 3. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu (ISBR 2021), Biyoçeşitlilik konusunda akademik bilgi paylaşımını ve farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

COVID-19 salgını nedeniyle 3. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu (ISBR 2021), Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından 20-22 Ekim 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir.

Sempozyum, Biyoçeşitlilik başlığı altında çok çeşitli konularda küresel tartışma temalarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenmiştir. Sempozyum konu başlıkları: Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Koruma; Su (Deniz ve Tatlısu) Biyoçeşitliliği, Beslenme ve Gıda Güvenliği için Biyoçeşitlilik, Turizm için Biyoçeşitlilik, Parazitlerin ve Konakçıların Biyoçeşitliliği, Biyocoğrafya, Biyoizlem, Koruma Biyolojisi, Politika ve Stratejileri, Hayvan Türlerinin Çeşitliliği, Sistematiği ve Filogenisi, Bitki Türlerinin Çeşitliliği, Sistematiği ve Filogenisi, Ekosistem Yaklaşımı, Biyolojik Çeşitliliğin İnsan Sağlığına Etkileri, Çevresel Eğitim, Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Çevresel Stres, Çevresel Toksikoloji, Orman Biyoçeşitliliği, Küresel İklim Değişikliği Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkileri, Habitat Fragmantasyonu ve Yıkımı, Biyoçeşitlilik Üzerindeki İnsan Etkileri, İstilacı Türler, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması için Yasal Düzenlemeler, Mikrobiyal Biyoçeşitlililk (Mikoloji, Viroloji), Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Kirlilik Etkileri, Popülasyon Ekolojisi, Korunan Alanlar, Tıbbi Bitkiler.
 
20-22 Ekim 2021 tarihleri arasında sizleri “sanal” olarak aramızda görmekten onur duyarız.

                                                                                                                                                                       Organizasyon Komitesi

TOP