3. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu

Önemli Tarihler

Özet Kabul Başlangıcı: 5 Nisan 2021

Özet Kabulü Son Tarihi: 30 Eylül 2021

Tam Metin Kabulü Son Tarihi: 30 Ekim 2021

Kayıt Tarihleri: 12 Nisan 2021-30 Eylül 2021

Kayıt Ücreti Ödemesi Son Tarihi: 10 Ekim 2021


Kabul Mektuplarının Gönderimi: Bildiri özetinin gönderildiği günü takiben 10 gün içerisinde
 

TOP