3. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu

Poster Bildiri Sunum Kuralları

Poster sunumları elektronik poster olarak hazırlanmalıdır.

Her bir katılımcı, en fazla 2 sunum sunacaktır (1 sözlü + 1 poster; 2 sözlü; 2 poster).

Posterin sağ veya sol köşesinde üniversite logoları yer alabilir.

Sempozyum sırasında sunulmayan bildiriler sempozyum özet kitabında yer almayacaktır.

Posterler İngilizce hazırlanmalıdır.

Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.

Tüm yazarların isimleri, soyadları ve tam adresleri, bildiriyi sunacak olan katılımcının ismin altını çizerek vurgulanmalıdır.

Referanslar referanslar bölümünde alfabetik olarak sıralanmalıdır.

E-poster ile ilgili detaylı yazım kuralları için tıklayınız.


TOP