3. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu

Sempozyum Başlıkları

 • Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Koruma; Su (Deniz ve Tatlısu) Biyoçeşitliliği
 • Beslenme ve Gıda Güvenliği için Biyoçeşitlilik
 • Turizm için Biyoçeşitlilik
 • Parazitlerin ve Konakçıların Biyoçeşitliliği
 • Biyocoğrafya
 • Biyoizlem
 • Koruma Biyolojisi, Politika ve Stratejileri
 • Hayvan Türlerinin Çeşitliliği, Sistematiği ve Filogenisi
 • Bitki Türlerinin Çeşitliliği, Sistematiği ve Filogenisi
 • Ekosistem Yaklaşımı
 • Biyolojik Çeşitliliğin İnsan Sağlığına Etkileri
 • Çevresel Eğitim
 • Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Çevresel Stres
 • Çevresel Toksikoloji
 • Orman Biyoçeşitliliği
 • Küresel İklim Değişikliği Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkileri
 • Habitat Fragmantasyonu ve Yıkımı
 • Biyoçeşitlilik Üzerindeki İnsan Etkileri
 • İstilacı Türler
 • Biyolojik Çeşitliliğin Korunması için Yasal Düzenlemeler
 • Mikrobiyal Biyoçeşitlililk (Mikoloji, Viroloji)
 • Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Kirlilik Etkileri
 • Popülasyon Ekolojisi
 • Korunan Alanlar
 • Tıbbi Bitkiler

TOP